Privacy Policy

Bleyenberg heeft voor jou op een rij gezet hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hier lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op hebt.

Gran Mercado B.V.
KvK 67297129

Belangrijkste verwerkingen
Hieronder vind je een algemeen overzicht, waarin de belangrijkste gegevensverwerkingen staan. Je ziet welke gegevens wij van je verwerken als je onze website bezoekt, gebruik maakt van ons wifi-netwerk, of wanneer je tijdens je bezoek gebruik maakt van de zogenaamde RestoCheck. In dit overzicht staat ook welke keuzes je zelf per dienst kunt maken.

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

  • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst – zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening
  • Uitvoering van een wettelijke verplichting – zoals bijvoorbeeld het bewaren van facturen voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst
  • Gerechtvaardigd belang – deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; marketing en verkoop
  • Toestemming – zoals bijvoorbeeld om je persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die Bleyenberg van jou heeft

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?
Onze website maakt geen gebruik van cookies, ook geen functionele cookies.
Bij het aanvragen van offertes hebben we echter wel je gegevens nodig, zodat we je een Bleye ervaring kunnen bieden wanneer je ons bezoekt. Wij gebruiken deze gegevens om je soms aanbiedingen te doen en informatie over Bleyenberg te geven. Wij doen dit alleen als je akkoord bent gegaan met onze Algemene Voorwaarden.
Wanneer je gebruik maakt van ons wifi-netwerk via SoWiFi, kun je zelf kiezen wat er met je gegevens gebeurt bij je eerste inlog. Datzelfde geldt voor het beoordelingsysteem wat wij je mogelijk aanbieden in ons restaurant, de RestoCheck.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Bleyenberg bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Dit kan dus verschillen. Je gegevens zullen nooit worden verkocht of doorgegeven aan derde partijen.

Inzage in je gegevens en wijzigingen
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dat betekent dat je altijd bij ons mag nagaan welke persoonsgegevens we van jou hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken. Ook kun je je gegevens laten aanpassen wanneer er iets is veranderd (denk hierbij aan bijvoorbeeld je mailadres of telefoonnummer).
Hiervoor kun je een mailtje sturen naar dean@bleyenbergdenhaag.nl.

Recht van verzet
Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens als ze worden gebruikt voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Bezwaar tegen benadering
Natuurlijk kun je ook bezwaar maken tegen benadering door Bleyenberg voor doelen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen benadering voor verkoop- of marketing activiteiten. Stuur hiervoor een mailtje naar info@bleyenbergdenhaag.nl.

Een klacht indienen bij de toezichthouder
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Dat kan via de website van de AP.